Aktuell information

Våra verksamheter

På grund av situationen med Corona-viruset pausar vi all verksamhet under veckorna, för att följa rekommendationerna från Folkhälsoinstitutet. Vi gör det i omtanke om våra medmänniskor, våra äldsta och för att ge sjukvården en rimlig chans.

Ungdomsgruppen ÅÄÖ kommer dock fortsätta, men ställa om till en digital variant.

Vi vill påminna om att lyfta blicken till Honom som håller oss i sin hand genom allt.

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

– Filipperbrevet 4:6-7

Gudstjänsterna

Vi försöker hela tiden hålla oss uppdaterade kring läget och gällande direktiv. Regeringens direktiv förbjuder i nuläget offentliga sammankomster på över 50 personer i Sverige. Detta påverkar hur ELM Ängelholm ska göra med sina gudstjänster. Men vi ställer inte in, utan vi ställer om!

Vi kommer alltså fortsätta fira gudstjänst, fast på ett nytt sätt:

– Gudstjänsterna hålls enligt programmet, men de enda som närvarar på plats är värdar, mötesledare, predikant, musiker, tekniker, försångare samt nämnda personers närmaste familjemedlemmar.

– Gudstjänsten kommer att sändas live med enbart ljud, och de som inte närvarar fysiskt uppmuntras att ta del av gudstjänsten via denna sida:
Klicka här

Alternativt kan man ta del av inspelningen i efterhand via denna sida:
Klicka här

– De som eventuellt har begränsad internettillgång erbjuds att få inspelningen på CD-skiva.

På detta sätt kan vi trots rådande omständigheter ändå fira gudstjänst tillsammans – fast på avstånd. Alla är välkomna att ta del av inspelningarna, både ni som brukar komma och ni som aldrig gjort det förut!

SÖNDAGSSKOLA

För barnen finns färdigplanerat söndagsskoleprogram att ta del av på denna sida – av Sofia Ödman som utvecklar barnundervisningsmaterial för ELM Syd.
Där finns film, sång, aktivitet och bibelläsningsplan för påskveckan, med mera. Så kan även barnen få fira gudstjänst på ett lättillgängligt sätt!

Program

I ELM Ängelholm händer det något nästan jämt. Prenumerera gärna på vår kalender så får du programmet automatiskt i din telefon!

Klicka för att se aktuellt program!

Gudstjänst

Varje söndag året om träffas vi för att fira Gudstjänst. Det absolut viktigaste i vår gemenskap. Efter varje gudstjänst fikar vi och umgås runt kaffeborden. Varmt välkommen, gammal som ung och speciellt du som aldrig varit på våra Gudstjänster tidigare!

Läs mer om våra gudstänster här.

© Copyright - ELM Ängelholm 2018